קורסים ומועדים

הכנה למבחן אמי"ר אפריל 18

מועד פתיחת הקורס: 5.2.18
ימים: ב'
שעות: 17:30 -21:00
מיקום: וייצמן 53 תל אביב

ב-ה בוקר דצמבר 17

מועד פתיחת הקורס: 25.9.17
ימים: ב' ו-ה'
שעות: 09:30 - 14:30
מיקום: וייצמן 53, תל אביב

בגרות במתמטיקה 5 יח"ל

מועד פתיחת הקורס: 6.9.17
ימים: ב'-ד'-ו'
שעות: 9:30 - 14:30
מיקום: וייצמן 53, תל אביב

ב'-ה' בוקר דצמבר בקרית אונו!

מועד פתיחת הקורס: 25.9.17
ימים: ב' ו-ה'
שעות: 09:30 - 14:30
מיקום: קניון קרית אונו

מזורז בוקר דצמבר 17

מועד פתיחת הקורס: 15.10.17
ימים: א', ג' ו-ה'
שעות: 9:30-14:30
מיקום: וייצמן 53, תל אביב

ג' משולב דצמבר 17

מועד פתיחת הקורס: 15.9.17
ימים: ג' ו-ו'
שעות: 17:30- 22:30 14:00-9:00
מיקום: וייצמן 53, תל אביב

ב'-ה' ערב דצמבר 17

מועד פתיחת הקורס: 25.9.17
ימים: ב-ה
שעות: 17:30 - 22:30
מיקום: וייצמן 53, תל אביב

א'-ג'-ה' אפריל לנבחני מתמטיקה 18

מועד פתיחת הקורס: 25.1.18
ימים: א'-ג'-ה'
שעות: 9:30 -14:30
מיקום: וייצמן 53 תל אביב

א'-ד' בוקר דצמבר 17

מועד פתיחת הקורס: 13.9.17
ימים: א' ו-ד'
שעות: 9:30 - 14:30
מיקום: וייצמן 53, תל אביב

ב'-ה' בוקר דצמבר 17 ברעננה

מועד פתיחת הקורס: 25.9.17
ימים: ב' ו-ה'
שעות: 9:30 - 14:30
מיקום: מכללת גל-בית לוינשטיין

א'-ד' בוקר דצמבר 17

מועד פתיחת הקורס: 24.9.17
ימים: א' ו-ד'
שעות: 9:30 - 14:30
מיקום: וייצמן 53, תל אביב

ג' משולב אפריל 18

מועד פתיחת הקורס: 3.1.18
ימים: ג' ו-ו'
שעות: 17:30- 22:30 14:00-9:00
מיקום: וייצמן 53, תל אביב

מזורז ערב דצמבר 17

מועד פתיחת הקורס: 16.10.17
ימים: ב', ד' ו-ו'
שעות: 17:30 -22:30 / 14:00-9:00
מיקום: וייצמן 53, תל אביב

ב'-ה' בוקר דצמבר 17

מועד פתיחת הקורס: 28.9.17
ימים: ב' ו-ה'
שעות: 09:30 - 14:30
מיקום: וייצמן 53, תל אביב

א'-ד' בוקר אפריל 18

מועד פתיחת הקורס: 4.1.18
ימים: א' ו-ד'
שעות: 09:30 - 14:30
מיקום: וייצמן 53, תל אביב

ב'-ה' בוקר אפריל 18

מועד פתיחת הקורס: 5.1.18
ימים: ב' ו-ה'
שעות: 9:30 - 14:30
מיקום: וייצמן 53, תל אביב

מזורז ערב אפריל 18

מועד פתיחת הקורס: 29.1.18
ימים: ב'-ד'-ו'
שעות: 17:30- 22:30 14:00-9:00
מיקום: וייצמן 53, תל אביב