קורס הכנה למבחן אמי"ר למועד אפריל 2018

הדרך לקבלת ציון 'פטור' באנגלית בבחינה הפסיכומטרית תלויה במידה רבה בהסרת הפחד מהשפה ואיתור הבעיות והקשיים של כל תלמיד ותלמיד.

קורס אמי"ר של ביה"ס 800 מתבסס אם כן, על עבודה אישית עם התלמידים והתמודדות עם הקשיים של כל אחד מהם.

המורים בביה"ס 800 הינם ותיקים ומנוסים בלימוד אנגלית למבחני פסיכומטרי ואמי"ר.

חומרי הלימוד ובפרט המילון, שישמשו את תלמידי הקורס, מעודכנים ממועד למועד לפי השינויים שנראים בבחינה והשאלות שבספרים דומות לחלוטין לאלה שהתלמידים יתקלו בהם בבחינה עצמה.