מזורז בוקר דצמבר 2017

12הקורס המזורז של 800 מיועד לתלמידים השואפים למצוינות- הן מבחינת השאיפה לציון גבוה והן מבחינת השאיפה ללימוד ברמה הגבוהה ביותר. השאיפה למצוינות מתחילה עם התלמידים עצמם- רמתם גבוהה מראש ועל כן קצב השיעור אינטנסיבי, מהיר וממוקד לצרכים של אוכלוסייה זו. כפועל יוצא מכך בשיעורים עצמם מספיקים לפתור מספר רב שאלות-פי 3 בממוצע מכל קורס רגיל, תוך שימת דגש על כל גישות הפתרון האפשריות. בתקופת המרתון מבצעים תלמידי הקורס המזורז קרוב לעשרים סימולציות, כך שבתקופה זו התלמיד מקבל את מירב הזמן לעצב לעצמו בעזרת המורה והקורס את "תכנית הפעולה" שלו ליום הבחינה.