מבחן אמי"ר

בחינת המיון לרמות באנגלית (אמי"ר) נועדה לאפשר למוסדות הלימוד לעמוד על רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית, כדי שיהיה אפשר לשבץ אותו בקורסי חובה באנגלית או לפטור אותו מהם הבחינה בודקת שליטה בשפה האנגלית ברמה אקדמית ומורכבת משלושה פרקים רצופים בני 20 דקות כל אחד, הזהים לחלוטין לפרקי האנגלית במבחן הפסיכומטרי. אחד מהפרקים הוא פרק פיילוט אשר לא נכלל בחישוב הציון.

הציון

הציון בבחינה נע בין 150 ל-250, כאשר נבחן המקבל ציון של 234 ומעלה זכאי לפטור מלימודי אנגלית באקדמיה. שיטת ההערכה במבחן אמי"ר זהה לזו של הציון באנגלית בפסיכומטרי. אך הסקאלה במבחן אמי"ר גבוהה ב-100 נקודות מבמבחן הפסיכומטרי.המרכז הארצי מתחייב לדווח על הציונים למוסדות האקדמיים בתוך 45 ימים אך בפועל, כפי שקורה גם במבחן הפסיכומטרי, הציונים מתפרסמים בין 3 ל-4 שבועות לאחר מועד המבחן.

תוקף הציון

תוצאות הבחינה תקפות באוניברסיטאות למשך 5 שנים לפחות. עם זאת, יש לבדוק במוסד הלימוד שנרשמת אליו אם המועד שאתה מתכוון להיבחן בו תקף לשנת הלימודים הרצויה, כדי למנוע מצב שבו תיבחן ותקבל ציון, והמוסד המבוקש לא יתחשב בו. נבחן המקבל במבחן אמי"ר ציון הנמוך מהציון בחלק האנגלית במבחן הפסיכומטרי לא יכול להיפגע מכך, שכן הציון הגבוה מביניהם הוא זה שייחשב (בטכניון נוהל אחר. יש להגיש בקשה מיוחדת לשם הכרה בציון הגבוה, אך בקשה זו כמעט תמיד מאושרת). כך שלמעשה, באמצעות מבחן אמי"ר אנו רק יכולים לשפר את ציוננו באנגלית.

בחינה בתנאים מותאמים

מבחן אמי"ר בתנאים מותאמים מתקיים שלוש פעמים בשנה (במועדים אפריל, יולי ודצמבר) יש להגיש בקשה למבחן בתנאים מותאמים בהתאם להוראות באתר המרכז הארצי להערכה .

מועד המבחן

מבחן אמי"ר מתקיים ארבע פעמים בשנה בסמוך למועדי הבחינה הפסיכומטרית.

הרשמה למבחן

ניתן להירשם למבחן באתר המרכז הארצי או באמצעות רכישת ערכת הרשמה, באחת מחנויות הספרים ותשלום השובר בסניף הדואר.