א-ד בוקר אזור השרון ספטמבר 19

2

שי גיני

רו"ח ולקראת סיום תואר שני בהוראת מתמטיקה.

מלמד פסיכומטרי משנת 2011.