ב-ה בוקר אזור השרון דצמבר 2020

שי גיני

רו"ח ולקראת סיום תואר שני בהוראת מתמטיקה.

מלמד פסיכומטרי משנת 2011.