ב-ה בוקר אזור השרון ספטמבר 2020

6

שי גיני

רו"ח ולקראת סיום תואר שני בהוראת מתמטיקה.

מלמד פסיכומטרי משנת 2011.