א-ד בוקר ת"א אפריל 2020

גיא גונן

בעל תואר בחינוך מיוחד ומורה למתמטיקה בבית ספר "שבח- מופת" בתל אביב.

מלמד פסיכומטרי משנת 2009.