ב-ה בוקר ירושלים אפריל 2020

59

צחי בינשטוק

עו"ד, מנכ"ל ומייסד 800.
מלמד פסיכומטרי משנת 1991.