ב-ה בוקר תל אביב ספטמבר 2019

1

צחי בינשטוק

עו"ד, מנכ"ל ומייסד 800.
מלמד פסיכומטרי משנת 1991.