ג' משולב ת"א אפריל 2020

צחי בינשטוק

עו"ד, מנכ"ל ומייסד 800.
מלמד פסיכומטרי משנת 1991.