קורסים ומועדים

א-ד בוקר ת"א פברואר 2024

מועד פתיחת הקורס: 10.12.2023
ימים: א', ד'
שעות: 09:30 - 14:00
מיקום: ויצמן 53 תל-אביב

ג' משולב אביב 2024

מועד פתיחת הקורס: 30.1.2024
ימים: ג' (ערב) , ו' (בוקר)
שעות: 17:30- 22:00 / 09:30- 14:00
מיקום: ויצמן 53 תל-אביב

ב-ה בוקר תל אביב אביב (אפריל) 2024

מועד פתיחת הקורס: 29.1.2024
ימים: ב' ה' + תגבורים לפי המערכת המצורפת
שעות: 09:30 - 14:00+ תגבורים 10:00-14:00
מיקום: ויצמן 53 תל-אביב

א-ד בוקר קיץ 2024

מועד פתיחת הקורס: 21.04.2024
ימים: א' ד'
שעות: 09:30 - 14:00
מיקום: ויצמן 53 תל-אביב