הציון הפסיכומטרי

כיצד מחושב הציון? 

הציון הפסיכומטרי הוא ציון יחסי (על כך בהמשך) והוא מורכב משלושה ציוני גלם: ציון בחשיבה כמותית, חשיבה מילולית ואנגלית. כל אחד מהם נע בטווח של 50-150 נקודות, בהתאם להישגיך בבחינה. את ציוני הגלם משקללים בצורה מסוימת והתוצאה היא הציון הסופי המוכר לנו, שנע בטווח של 200-800 נקודות..slider2image4

מה זאת אומרת משקללים? לא כל התחומים משפיעים באותה מידה על הציון הסופי – ציוני הגלם בחשיבה כמותית וחשיבה מילולית שווים כל אחד 40% מהציון הסופי (80% בסך הכול), וציון האנגלית מהווה 20% מהציון הסופי. המסקנה היא שציון האנגלית משפיע על הציון הסופי במידה מועטה יותר מהשאר, אבל זה ממש לא אומר שלא צריך להשקיע באנגלית, להיפך! לציון האנגלית חשיבות מיוחדת: נזכיר כי ציון הגלם נע בין 50 ל- 150 נקודות. בנוסף להשפעתו על הציון הסופי ציון האנגלית גם יקבע את "רמת האנגלית" שלך באוניברסיטה:
א) מי שציונו נמוך מאוד (מתחת ל-84 נקודות ברוב האוניברסיטאות) לא יתקבל ללימודים אקדמיים.
ב) מי שמקבל מעל 134 נקודות יזכה לפטור מלימודי אנגלית. באוניברסיטה. ציונים שבין 84-134 יקבעו את מספר הסמסטרים בהם תלמד אנגלית במהלך לימודיך באוניברסיטה.

אז מה זה אומר "ציון יחסי"?

slider2image10

ציון יחסי מחושב בצורה מעט שונה מציון רגיל. נתחיל ונאמר כי הציון מתבסס רק על תשובות נכונות, כלומר לא מורידים נקודות על תשובות שגויות אלא רק סופרים את התשובות הנכונות. הציון מחושב לא רק בהתאם לכמות התשובות הנכונות שהיו לכם אלא גם לפי כמות התשובות הנכונות שהיו לשאר הנבחנים, במועד שלכם וגם במועדים קודמים. בשורה התחתונה מי שענה על הכי הרבה תשובות נכונות יקבל את הציון הכי גבוה וכך הלאה בסדר יורד, מכאן המושג "ציון יחסי" – יחסי לכולם ולא רק להישגים האישיים שלנו. כך למשל אם המועד שבו נבחנתם היה "קשה" אז עבור אותו מספר של טעויות נקבל ציון גבוה יותר מאשר קיבל נבחן ששגה באותו מספר שאלות במועד "קל".לסיכום, לטענת המרכז הארצי בין רמות הקושי של מבחנים שונים או פרקים שונים באותה הבחינה יתכנו הבדלים, אך הודות לכלים הסטטיסטיים בהם הוא עושה שימוש, ציוננו לא יושפע כלל.

דיווח הציונים לנבחן ולמוסדות הלימוד

 בבחינה הפסיכומטרית אין ציון "עובר" ואין ציון "נכשל". ההחלטה לקבל מועמד ללימודים או לדחותו נתונה בידי מוסדות הלימוד. בכל אחד מחוגי הלימוד, המועמדים מסודרים במדרג לפי ציוני הקבלה שלהם, מן המועמד בעל ציון הקבלה הגבוה ביותר, ועד המועמד בעל הציון הנמוך ביותר. על מדרג זה נקבע סף הקבלה לחוג: מי שציונו גבוה מהסף מתקבל ללימודים, ומי שציונו נמוך מהסף אינו מתקבל. מיקומו של סף הקבלה על פני המדרג תלוי בשלושה גורמים: מספר המקומות בחוג, מספר המועמדים וגובה ציוני הקבלה שלהם. ככל שמספר המועמדים לחוג גדול ממספר המקומות בו, וככל שציוני הקבלה של המועמדים גבוהים יותר, כן יהיה סף הקבלה לחוג גבוה יותר. סף הקבלה מחושב כל שנה מחדש בכל מוסד ולכל תחום לימודים, ומשום כך הוא שונה במוסדות השונים ומשתנה משנה לשנה.

slider1image9

ב-800 יועצי לימודים בעלי ניסיון של שנים רבות. באפשרותכם לקבל יעוץ חינם לבדיקת סיכויי הקבלה שלכם לאוניברסיטאות ולפקולטות השונות.

דיווח הציונים
– המרכז הארצי מתחייב לדווח על ציונכם הפסיכומטרי בתוך 45 יום ממועד הבחינה ישירות לאוניברסיטאות ולמוסדות נוספים, בהתאם לבקשתכם בעת ההרשמה למבחן הפסיכומטרי. בפועל הדיווח על הציונים למוסדות הלימוד מתבצע בתוך 3-4 שבועות מיום הבחינה ומספר ימים לאחר מכן יגיע לידיכם באמצעות הכתובת שציינתם בעת ההרשמה. שימו לב : תוכלו לראות את ציוניכם גם באתר המרכז הארצי על פי פרטים אישיים מזהים: השם, מספר הזהות ומספר האסמכתה – המצוין בראש הספח "קבלה לנבחן" (הספח שנשאר ברשותכם לאחר תשלום דמי הבחינה בבנק) ובזימון לבחינה. שמרו אפוא את מספר האסמכתה שלכם לפחות עד שתקבלו את דוח הציונים. תוכלו לראות את ציוניכם באינטרנט סמוך ליום דיווחם למוסדות הלימוד ובמשך 30 יום לאחר מכן.
slider2image7
הוספת/גריעת מוסדות לדיווח הציון- 
אם לאחר שנרשמתם תרצו לדווח את ציוניכם למוסדות נוספים על המוסדות שציינתם בטופס ההרשמה, תוכלו לשלוח עד ליום הבחינה בקשה בדואר אלקטרוני ולציין את המוסדות שברצונכם להוסיף לדיווח. בקשה לשינויים (התנגדות לדווח ציון למוסדות כלשהם או בקשה להוסיף מוסדות לדיווח) שתתקבל מיום הבחינה ואילך כרוכה בתשלום. לשם כך עליכם לפנות בטלפון למדור ציונים או להוריד מאתר המרכז הארצי טופס לתשלום בכרטיס אשראי עבור דיווח ציונים למוסדות.

לכמה זמן תקף הציון בבחינה הפסיכומטרית? ציון הבחינה הפסיכומטרית תקף לפחות לשבע שנים. כיום מוסדות לימוד רבים בהם תקף ציון המבחן לעשר שנים ויותר. אורכה המדויק של התקופה תלוי במדיניות המוסד האקדמי. מידע מפורט יותר תמצאו בידיעוני ובאתרי המוסדות אליהם בהם אתם מעוניינים ללמוד.