נושאי הבחינה

חשיבה מילולית
משקלו של פרק החשיבה המילולית בבחינה הוא 40%.
חלק זה מורכב משני סוגי פרקים –חיבור – שהוא 25% מן הציון הכולל של החלק המילולי,
ושני פרקי חשיבה מילולית, המכילים 23 שאלות מסוגים שונים. מטרתם של פרקים אלו היא בדיקת העושר הלשוני כישורי השפה השונים, יכולות לוגיות והבנת הנקרא.

חשיבה כמותית
משקלו של פרק החשיבה הכמותית בבחינה הוא 40%.
פרקי החשיבה הכמותית מכילים 20 שאלות, הבודקות את היכולת להשתמש במספרים ובמונחים מתמטיים כדי לפתור בעיות כמותיות ולנתח נתונים המוצגים בצורות שונות כגון טבלאות ותרשימים. הידע הנדרש בפרק חשיבה כמותית הוא ברמת החומר הנלמד עד כיתות ט'-י' ברוב בתי הספר בארץ.

אנגלית
משקלו של פרק האנגלית בבחינה הוא 20%.
פרקי האנגלית מכילים 22 שאלות הבודקות את השליטה בשפה האנגלית, ברמה אקדמאית.

חשיבה מילולית

החשיבה המילולית מתחלקת לשניים: פרק חיבור ופרקי חשיבה מילולית.

פרק חיבור – החיבור פותח את הבחינה ומטרתו היא בדיקת היכולת לגבש רעיון ולהביעו בכתב באופן מבוסס ומדויק. הזמן המוקצב לכתיבת החיבור הוא 30 דקות.
פרקי החשיבה המילולית – מכילים 23 שאלות ומטרתן היא בדיקת העושר הלשוני, כישורי השפה השונים, יכולות לוגיות והבנת הנקרא. מבנה הפרק עשוי להשתנות, אך ברוב המקרים ייתקל הנבחן במבנה כפי שיוצג להלן (הסטיות ממבנה זה הן בשינויים מזעריים):

אנלוגיות
6 שאלות בהן מוצגות זוג מילים שיש ביניהן קשר כלשהו, והתשובות מכילות גם הן זוגות של מילים. עלינו לזהות את הזוג המכיל את הקשר הדומה ביותר לקשר המוצג באנלוגיה המקורית. שאלות אלו בודקות הן אוצר מילים והן את היכולת להגדיר במדויק קשר או יחס בין שתי מילים, ואת היכולת להבחין בדמיון בין השניים.

הבנה והסקה
בחלק זה נבדקת היכולת לקרוא מידע מורכב ולהבינו, ולגזור ממנו מסקנות. אתם נדרשים להבין את ההיגיון הפנימי של טיעונים, להבין כללים וליישמם, ולהשוות בין רעיונות ומצבים שונים. כמו כן אתם נדרשים להבין טקסטים הלקוחים ממקורות שונים: מאמרים, ספרי לימוד וכתבי עת מדעיים, ולהתמודד עם דרכי הבעה בסגנונות מגוונים.3 שאלות בהן נתון משפט עם חלקים חסרים. בתשובות ישנו מידע המשלים את הרווחים במשפט. השאלות בודקות את היכולת לזהות קשרים לוגיים בין חלקי המשפט והבנת הנקרא.

היגיון
8 -9 שאלות. הגיון הוא נושא המורכב ממספר נושאים מגוונים אשר בודקים את היכולת להסיק מסקנות נכונות מתוך נתוני השאלה

הבנת הנקרא
בחלק זה קטע קריאה אחד או יותר, באורכים משתנים, ואחריהם שאלות על אותו נושא. נושאי הקטע מגוונים וכוללים שאלות מגוונות הנעות משאלה על פריט מידע שהופיע בקטע (לדוגמה: מה משמעות מילה מסוימת אשר הופיעה בקטע), ועד שאלות כלליות כגון: מה מטרת פסקה מסוימת, שם מתאים לקטע ועוד.

חשיבה כמותית

החלק המתמטי של הבחינה. בפרק זה 20 שאלות הבודקות את היכולת להשתמש במספרים ובמונחים מתמטיים כדי לפתור בעיות כמותיות ולנתח נתונים המוצגים בצורות שונות כגון טבלאות ותרשימים. הידע הנדרש בפרק חשיבה כמותית הוא ברמת החומר הנלמד עד כיתות ט'-י' ברוב בתי הספר בארץ. הפרק הכמותי מורכב מארבעה תחומים: אלגברה, לדוגמה: משוואות, חזקות ושורשים, מספרים שלמים ותכונותיהם. בעיות מילוליות, לדוגמה: בעיות ממוצעים, בעיות תנועה ועוד. גיאומטריה, צורות גיאומטריות: משולשים, מרובעים, מעגלים וצורות תלת מימדיות ותכונותיהן. הסקה מתרשים או טבלה. בכל פרק מופיע תרשים או טבלה ולאחריו בין 3 ל-5 שאלות. בתחילת כל פרק כמותי מופיע דף נוסחאות: עמוד ובו הוראות, הערות ונוסחאות שונות.

פרק האנגלית

פרק האנגלית בנוי משלושה סוגי שאלות: השלמת משפטים (sentence completions) – 8 שאלות שבהן נתון משפט בו חסרה מילה, והתשובות מכילות ארבע אפשרויות. השאלות בודקות את אוצר המילים שלנו באנגלית וכן את יכולתנו להבין את ההיגיון הפנימי של המשפט, וכן, גם כאן צריך ללמוד מילים. 4 שאלות ניסוח מחדש (Restatements) – בשאלות מסוג זה נתון משפט וארבע תשובות בהן משפטים הדומים למשפט המקורי. עליך לזהות את המשפט אשר מביע את משמעות המשפט המקורי בצורה הטובה ביותר. בשאלות אלו נבחנת היכולת להבין משפטים מורכבים באנגלית. שאלות הבנת הנקרא (reading comprehension)- שני קטעי הבנת הנקרא שלאחר כל אחד מהם 5 שאלות. חלק מהשאלות הן שאלות כלליות כגון "מה מטרת הקטע" וחלקן שאלות ספציפיות יותר הנוגעות למטרה של פסקה, משמעות של מילה, צירוף מילים או משפט. השאלות בהבנת הנקרא בודקות את יכולתנו לקרוא ולהבין קטע שלא ראינו קודם לכן.