על הבחינה הפסיכומטרית

קצת היסטוריה – עד שנת 1981, אז נערכה הבחינה הפסיכומטרית הראשונה, כל אוניברסיטה ערכה בחינות כניסה משלה. מה שאומר שמועמד אשר רצה להגיש מועמדות לחוג לביולוגיה בשלוש אוניברסיטאות היה צריך להגיע פיסית לכל אחת מהאוניברסיטאות ולהיבחן בשלושה מבחנים שונים…

בשנת 1981 הוקם המרכז הארצי לבחינות והערכה מיסודן של האוניברסיטאות בישראל (להלן: "המרכז הארצי") nite.org.il הגוף האחראי על כתיבת הבחינה הפסיכומטרית, בדיקתה, פרסום הציונים והעברתם למוסדות הלימוד השונים.

מטרת המרכז הארצי היא פיתוח בחינה המהווה "כלי לחיזוי ההצלחה בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה, והיא משמשת את מוסדות הלימוד למיון מועמדיהם לחוגים". עם החלק הראשון של המשפט אפשר להתווכח, אבל החלק השני הוא החשוב באמת והרלוונטי מבחינתנו – מיון המועמדים לחוגים, כלומר מי נכנס ומי לא. הרעיון הוא ליצור איזשהו מדד אחיד, לפיו ניתן להעריך את המועמדים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה. ציון הסכם שיקבע האם התקבלתי ללימודים או לא מורכב מציון הבגרות הממוצע שלי ומהציון הפסיכומטרי .בבחינה הפסיכומטרית תשעה פרקים. כל פרק עוסק באחד משלושת התחומים הבאים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית. הפרק הראשון בבחינה הוא פרק חשיבה מילולית שבו תתבקשו לכתוב חיבור. הזמן המוקצב לפרק זה הוא 30 דקות (נתון לשינוי).
שמונת הפרקים האחרים מורכבים משאלות ברֵרה שבהן יהיה עליכם לבחור בתשובה הנכונה מתוך ארבע אפשרויות. פרקים אלו יכונו בהמשך “פרקי ברֵרה", והם אינם מופיעים בסדר קבוע. לפיתרון כל אחד משמונת הפרקים מוקצבות 20 דקות, ובסך הכול הזמן הכולל של המבחן הוא 3 שעות ועשר דקות (הפסקות בזמן המבחן הן על חשבון זמנו של הנבחן).

הזמן המוקדש לכל פרק חייב להיות מנוצל לפתרון אותו פרק בלבד. אין לעבור לפרקים אחרים, והזמן כולל בתוכו גם את סימון התשובות בדף התשובות.

מתוך 8 הפרקים הנוספים אשר נפתור במהלך המבחן, רק 6 מרכיבים את הציון שנקבל. ששת הפרקים האלה מתחלקים שווה בשווה – שניים מכל סוג (חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית). שני הפרקים הנותרים הם פרקי הפיילוט, פרקים אלו יכולים להיות מכל סוג, אך לא ייכנסו לחישוב הציון. בפרקי הפיילוט נבדקות שאלות ומגמות חדשות במבחן והם משמשים את המרכז הארצי לצרכים סטטיסטיים כאלו ואחרים. למעשה, הפרקים האלו מבטיחים שהחלק במבחן שכן משפיע על הציון שלנו הוא הוגן ואיכותי. יש לציין שאין בידינו את הכלים להבחין בין פרק "רגיל" לפרק פיילוט תוך כדי המבחן ועל כן חשוב להתייחס לכל המבחן באופן זהה ולא לנסות ולנחש מהם פרקי הפיילוט!

מלבד החיבור, השאלות המרכיבות את המבחן הן שאלות ברירה מרובה (שאלות אמריקאיות) עם 4 תשובות אפשריות בדיוק (אין שאלות עם יותר או פחות תשובות). איננו נדרשים לנמק את תשובותינו אלא אך ורק לסמן את התשובות הנכונות בדף תשובות מיוחד אשר מסופק לכל נבחן לפני תחילת המבחן. רמת הקושי של השאלות בכל פרק עולה כך שהשאלה הראשונה היא הקלה ביותר והאחרונה הקשה ביותר, מלבד שאלות הבנת הנקרא (בפרקי אנגלית ומילולית) המסודרות על פי סדר הופעת הנושאים בקטע.