קורסים ומועדים

ב-ה בוקר תל אביב סתיו 2021

מועד פתיחת הקורס: 17.6.2021
ימים: ב' ה' + תגבורים ביום ג'
שעות: 09:30 - 14:30 + תגבורים 10:00-14:00
מיקום: ויצמן 53 תל-אביב

ב-ה בוקר קיץ 2021 - פרונטלי

מועד פתיחת הקורס: 12.4.2021
ימים: ב', ה' + תגבורים ביום ג'
שעות: 09:30 - 14:30; 10:00-14:00
מיקום: זום

מזורז בוקר ת"א קיץ 2021 פרונטלי

מועד פתיחת הקורס: 7.5.2021
ימים: א, ד, ו
שעות: 9:30 - 14:30
מיקום: וייצמן 53, תל אביב