קורסים ומועדים

ב-ה בוקר תל אביב ספטמבר (סתיו) 2022

מועד פתיחת הקורס: 20.6.2022
ימים: ב' ה' + תגבורים לפי המערכת המצורפת
שעות: 09:30 - 14:00 + תגבורים 10:00-14:00
מיקום: ויצמן 53 תל-אביב

ב' ה' בוקר תל אביב דצמבר 2022

מועד פתיחת הקורס: 6.10.2022
ימים: ב' ה' + תגבורים ביום ג'
שעות: 09:30 - 14:00
מיקום: ויצמן 53 תל-אביב + זום