קורסים ומועדים

תל אביב חורף/דצמבר 2021 - בוקר ב' ה' פרונטלי

מועד פתיחת הקורס: 13.9.2021
ימים: ב' ה' + תגבורים ביום ג'
שעות: 09:30 - 14:30
מיקום: ויצמן 53 תל-אביב

מזורז בוקר חורף/דצמבר 2021 זום + מפגשים אישיים פרונטליים

מועד פתיחת הקורס: 8.10.2021
ימים: א, ד, ו
שעות: 9:30 - 14:30
מיקום: זום + מפגשים אישיים פרונטליים