קורסים ומועדים

ספרות 5 יח"ל קיץ 18

מועד פתיחת הקורס: 27.2.18
ימים: ג', ה'
שעות: 15:00 - 19:00
מיקום: וייצמן 53, תל אביב

תנ"ך 5 יח"ל 18

מועד פתיחת הקורס: 15.2.18
ימים: ג', ה'
שעות: 16:00 -19:00
מיקום: וייצמן 53, תל אביב

היסטוריה 5 יח"ל קיץ 18

מועד פתיחת הקורס: 11.4.18
ימים: ד'
שעות: 17:30 - 21:30
מיקום: וייצמן 53, תל אביב

א' ד' בוקר יולי 18

מועד פתיחת הקורס: 11.4.18
ימים: א', ד'
שעות: 9:30 - 14:30
מיקום: וייצמן 53, תל אביב

ב' ה' בוקר יולי 18

מועד פתיחת הקורס: 16.4.18
ימים: ב', ה'
שעות: 9:30 - 14:30
מיקום: וייצמן 53, תל אביב

מזורז יולי 18

מועד פתיחת הקורס: 6.5.18
ימים: א',ג',ו'
שעות: 09:30 -14:30
מיקום: וייצמן 53, תל אביב

ב' ה' בוקר קרית אונו יולי 18

מועד פתיחת הקורס: 9.4.18
ימים: ב', ה'
שעות: 9:30 - 14:30
מיקום: קניון קרית אונו

ב' ה' בוקר רעננה יולי 18

מועד פתיחת הקורס: 16.4.18
ימים: ב', ה'
שעות: 9:30 - 14:30
מיקום: רעננה

ג' משולב יולי 18

מועד פתיחת הקורס: 20.4.18
ימים: ג', ו'
שעות: 9:00-14:00, 17:30-22:30
מיקום: וייצמן 53, תל אביב

ב' ה' בוקר ספטמבר 18

מועד פתיחת הקורס: 11.6.18
ימים: ב', ה'
שעות: 09:30 -14:30

ג' משולב ספטמבר 18

מועד פתיחת הקורס: 12.6.18
ימים: ג' ו'
שעות: 17:30 - 22:30 / 09:30 - 14:30

א' ד' בוקר ספטמבר 18

מועד פתיחת הקורס: 13.6.18
ימים: א', ד'
שעות: 09:30 -14:30

מזורז ספטמבר 18

ימים: א', ג', ו'
שעות: 09:30 - 14:30

קורסים מועד דצמבר

מועד פתיחת הקורס: 12.9.18