קורסים ומועדים

ב-ה בוקר תל אביב אפריל (אביב) 2022

מועד פתיחת הקורס: 20.1.2022
ימים: ב' ה' + תגבורים לפי המערכת המצורפת
שעות: 09:30 - 14:00 + תגבורים 10:00-14:00
מיקום: ויצמן 53 תל-אביב

מזורז בוקר אביב/אפריל 2022 זום + מפגשים אישיים פרונטליים

מועד פתיחת הקורס: 11.2.2022
ימים: א, ד, ו
שעות: 9:30 - 13:30
מיקום: זום + מפגשים אישיים פרונטליים

ג - ו משולב תל אביב אפריל 2022

מועד פתיחת הקורס: 25.1.2022
ימים: ג' ו' + תגבורים לפי המערכת המצורפת
שעות: 17:30-21:30; 09:00 - 14:00 + תגבורים 18:00-22:00
מיקום: ויצמן 53 תל-אביב

ב' ה' בוקר תל אביב קיץ 2022 - פרונטלי

מועד פתיחת הקורס: 21.4.2022
ימים: ב' ה' + תגבורים ביום ג'
שעות: 09:30 - 14:00
מיקום: ויצמן 53 תל-אביב