קורסים ומועדים

משפרי ציון דצמבר 2022 ערב (אונליין+פרונטלי)

מועד פתיחת הקורס: 28.10.2022
ימים: א, ג, ו
שעות: 17:30 - 22:00, 9:00 - 14:00
מיקום: זום + מפגשים פרונטליים

ב' ה' בוקר תל אביב דצמבר 2022

מועד פתיחת הקורס: 6.10.2022
ימים: ב' ה' + תגבורים ביום ג'
שעות: 09:30 - 14:00
מיקום: ויצמן 53 תל-אביב + זום

ב-ה בוקר תל אביב אפריל (אביב) 2023

מועד פתיחת הקורס: 19.1.2023
ימים: ב' ה' + תגבורים לפי המערכת המצורפת
שעות: 09:30 - 14:00+ תגבורים 10:00-14:00
מיקום: ויצמן 53 תל-אביב