קורסים ומועדים

משפרי ציון בוקר חורף 2023

תחילת הקורס: 15.10.2023
ימים: א, ד, ו
שעות: 9:30 - 14:00
מיקום: ויצמן 53 תל-אביב

משפרי ציון ערב חורף 2023

תחילת הקורס: 15.10.2023
ימים: א, ד, ו
שעות: א+ד 17:30-21:30 / ו' 9:30-14:00
מיקום: וייצמן 53 תל אביב

ב-ה בוקר תל אביב אביב (אפריל) 2024

תחילת הקורס: 29.1.2024
ימים: ב' ה' + תגבורים לפי המערכת המצורפת
שעות: 09:30 - 14:00+ תגבורים 10:00-14:00
מיקום: ויצמן 53 תל-אביב

משפרי ציון בוקר אביב 2024 זום + מפגשים פרונטליים

תחילת הקורס: 18.2.2024
ימים: א, ד, ו
שעות: ימים א' ו-ד 17:30-21:30 + יום ו' 9:30-14:00
מיקום: זום + מפגשים פרונטליים