קורסים ומועדים

ב-ה בוקר תל אביב אפריל (אביב) 2023

מועד פתיחת הקורס: 12.1.2023
ימים: ב' ה' + תגבורים לפי המערכת המצורפת
שעות: 09:30 - 14:00+ תגבורים 10:00-14:00
מיקום: ויצמן 53 תל-אביב

מזורז אפריל 2023 משולב (אונליין+פרונטלי)

מועד פתיחת הקורס: 3.2.2023
ימים: א, ג, ו
שעות: 9:30 - 14:00
מיקום: זום + מפגשים פרונטליים

ב' ה' בוקר תל אביב קיץ 2023 - פרונטלי

מועד פתיחת הקורס: 13.4.2023
ימים: ב' ה' + תגבורים
שעות: 09:30 - 14:00
מיקום: ויצמן 53 תל-אביב