קורסים ומועדים

ב-ה בוקר תל אביב ספטמבר (סתיו) 2023

תחילת הקורס: 19.6.2023
ימים: ב' ה' + תגבורים לפי המערכת המצורפת
שעות: 09:30 - 14:00 + תגבורים 10:00-13:00
מיקום: ויצמן 53 תל-אביב

קורס ערב קיץ 2023 (אונליין+פרונטלי)

תחילת הקורס: 9.5.2023
ימים: א, ג, ו
שעות: 17:30 - 22:00, 9:00 - 14:00
מיקום: זום + מפגשים פרונטליים

קורס ערב סתיו 2023 (אונליין+פרונטלי)

תחילת הקורס: 12.7.2023
ימים: א, ד, ו
שעות: 17:30 - 22:00, 9:00 - 14:00
מיקום: זום + מפגשים פרונטליים

ב' ה' בוקר תל אביב חורף/דצמבר 2023

תחילת הקורס: 21.9.2023
ימים: ב' ה' + תגבורים ביום ג'
שעות: 09:30 - 14:00
מיקום: ויצמן 53 תל-אביב + זום