מבצע!

ערכת כמותי

875

ערכת כמותי להכנה מלאה לפרק הכמותי בבחינה הפסיכומטרית
תרגול מקיף בכל נושאי הפרק: אלגברה, בעיות, גיאומטריה, הסקה מתרשים

ספר מבואות בכמותי/אנגלית

מבואות באנגלית וכמותי - ריענון החומר בכמותי, ורמה בסיסית באנגלית.

ספר אלגברה

ספר ללימוד כל הידע האלגברי הנדרש בפרק הכמותי.

7 במלאי

ספר בעיות וגרפים

ספר הכנה להתמודדות עם נושאי הבעיות השונים במבחן: בעיות כלליות, אחוזים, ממוצעים, טווחים, צירופים, הסתברות, תנועה והספק

3 במלאי

ספר גיאומטריה

ספר הכנה מקיף ויסודי לחלק הגיאומטריה של הפרק הכמותי

6 במלאי

ספר חזרות

ספר חזרות על נושאים עיקריים שנלמדו עד לאמצע הקורס באלגברה, בעיות, גיאומטריה והבנה והסקה.

21 במלאי

ספר בחנים בכמותי

16 פרקים כמותיים להכנה לקראת הפרק הכמותי בבחינה הפסיכומטרית

1 במלאי